Buradasınız : Projelerimiz

Kazım Efendi Camii

Kazım Efendi Camii -

Kazım Efendi Kimdir: 1894 tarihinde Harput'ta dünyaya gelen Kazım Efendi'nin lakaplarına "Iğıkilioğulları" denilmektedir. Nakşibendi Tarikatına mensup olup Şeyh Samini Efendi, İmam Efendi silsilesinden Mustafa Naci Efendiden icazetli son şeyhlerindendir. Fransızca hocası olan Kazım Efendi Arapça, Farsça ve Ermenice dillerini bilmekte olup aynı zamanda hattattır. İlk Kur'an ve Arapça derslerini Hacı Tevfik Efendiden almıştır. Harputlu, İslam düşünürü Kazım Efendi 25.03.1967 yılında Elazığ'da vefat etmiş, ve Harput'ta defin edilmiştir. Türbesi Harput'un Meteris mezarlığındadır. Türbenin üzeri kubbeli ve beş sütun üzerine oturtulmuştur. Beş sütun olmasının nedeni Harput'ta Nakşi Tarikatının Samini kolunun Beş İhvan Kardeş olarak adlandırılmasındandır. 

Kazım Efendi Camii : 515 m2 arsa içerisine yerleştirilen camimiz 160 m2 kullanım alanına sahip olup yaklaşık 250-300 kişi alabilmektedir.Zemin kat ve arkada üst tahtabent bölümü 50 m2 olup,60 kişi namaz kılabilmektedir.Genel olarak bu bölüm bayan cemaat tarafından kullanılmaktadır.Caminin bitişiğinde (yaklaşık 100 m2) alan mevcut olup,bu alanda  8 m2 kullanım alanına sahip imam odası bulunmaktadır. Alt katta wc,abdest alma yeri,gasilhane,morg,taziye evi gibi birimler mevcuttur. 

Ocak 2017