Buradasınız : Projelerimiz

Öğrenci Bursu

Öğrenci Bursu -


İzzetpaşa Vakfı Öğrenci Bursu:

İzzetpaşa Vakfı bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir. 
İzzetpaşa Vakfı Bursları üniversite öğrencilerine aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir.
Ön lisans ve Lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.

Bursun Devamı İçin;

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin ise, başarı durumu göz önünde bulundurulur.
Öğretim gördüğü üniversiteden alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül
ayında İzzetpaşa Vakfı'na ibra etmek zorundadırlar. Vakıf tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletme
yen,başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi kesilen veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen
öğrencilerin bursları kesilir.


Burs İçin Gereken Zorunlu Koşullar:
1- Üniversitelerin 4 yıllık veya üzeri bölümlerinde kayıtlı olmak,
2- Alt sınıftan dersi olmamak,
3- Başbakanlık öğrenim Kredisi veya bursu almamak,
4- Ailenin toplam geliri 1500 TL nin altında olmak,(SGK onaylı belge), (2017-2018 yılı için)
5- Elazığ ili nüfusuna kayıtlı ve Elazığ ili sınırları içerisinde ikamet etmek,

Burs Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Öğrenci belgesi
3- Transkript belgesi (hazırlık ve yeni kayıt olanlar hariç)
4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile bireylerinin de olduğu)
5- İkametgah belgesi
6- Öğrenciye ait savcılık kağıdı
7- Baba ve annenin onaylı maaş bordrosu
8- Kira kontratı (kirada oturanlar için)
9- Ailede eğitim gören bireylerin öğrenci belgesi
10- Vesikalık resim (1 adet)

Not :1-Başka bir kurumdan burs veya kredi aldığı belirlenen öğrencilerimizin bursu kesilir ve Vakıftan aldığı tutarı geri iade etme zorunluluğu vardır.
2-2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yeni burs kayıtları alınmayacaktır.

EYLÜL 2019
M.Kürşad KARAHÜSEYİNOĞLU